kustannus

Devra Davis:
Pätkii! Matkapuhelinten terveysvaikutukset – tutkimuksia ja torjuntaa

1.12.2011

Hyvä arvostelukappaleen vastaanottaja,

Luulitko, että matkapuhelimet tiedetään vaarattomiksi? Mietipä uudelleen. New York Timesin toimittajalla oli tällainen luulo, mutta käsillä olevan kirjan alkuteos sai hänet muuttamaan käsityksensä.(1)

Tällä hetkellä asiaa koskeva tieteellinen konsensus on, ettei konsensusta ole. Näin kirjoittaa myös 4.11.2011 väitellyt, Suomen säteilyturvakeskuksessa työskentelevä Reetta Nylund aiheeseen liittyvässä väitöskirjassaan.(2)

Tilanne on mielenkiintoinen: kenttä on avoin tutkijoiden väittelylle. Kirjailija ja epidemiologi Devra Davis edustaa päättäväisesti kantaa, jonka mukaan biologisia vaikutuksia on, ja siis myös aihetta varovaisuuteen matkapuhelimen käytössä.

Tuore tohtori Reetta Nylund kirjoittaa, että suurimmassa osassa tutkimuksista terveysvaikutuksia ei ole löydetty. Tässä on huomattava, että matkapuhelinalan teollisuus on merkittävä tutkimuksen rahoittaja, ja rahoituslähde korreloi tällä alalla vahvasti tutkimustulosten kanssa. Vuonna 2006 tehdyssä matkapuhelinten terveysvaikutuksia koskevassa tutkimuskatsauksessa havaittiin, että 33 % kokonaan alan teollisuuden rahoittamista, mutta 88 % julkisrahoitteisista tutkimuksista raportoi vähintään yhden tilastollisesti merkittävän terveysvaikutuksen.(3)

Devra Davisin kirjan taustaksi sopisi esimerkiksi David Michaelsin Doubt is their product - Oxford University Pressin kustantama kirja, jossa kerrotaan, miten teollisuudenala toisensa jälkeen on tupakkateollisuuden esimerkkiä noudattaen jarruttanut ja hämärtänyt alaansa koskevaa tutkimusta, päämääränään epävarmuuden tilan pitkittäminen niin pitkään kuin suinkin. Olisi suorastaan merkillistä, jollei matkapuhelinteollisuus soveltaisi samoja, "hyviksi" havaittuja menettelytapoja.(4)

Helsingissä
Jussi Hirvi
Kustantaja, Green Spot

(1) Randall Stross: "Should You Be Snuggling With Your Cellphone?". New York Times 13.11.2010 www.nytimes.com/2010/11/14/business/14digi.html

(2) Reetta Nylund (2011): Proteomics analysis of human endothelial cells after short-term exposure to mobile phone radiation. STUK-A250. STUK, Helsinki. lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789524786584/isbn9789524786584.pdf

(3) Anke Huss (2006): "Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies". Environmental Health Perspectives 115 (1): 1. doi:10.1289/ehp.9149. ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.9149

(4) David Michaels: Doubt is their product. How industry's assault on science threatens your health. Oxford University Press, Oxford and New York 2008.

© Green Spot 2006-2023
Green Spot • Aadolfinkatu 7 A 25 • 00500 Helsinki
Puh. 040 771 2098
Palaute: Käytä palautesivua tai lähetä sähköpostia.